ULUSAL ÇALIŞMALAR

 

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

 1. Şükrü Dilege: Ateroskleroz Fizyopatolojisi, Bölüm 61, Genel Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 2001, sayfa 803-806
 2. Şükrü Dilege: Kasık altı tıkayıcı hastalık, Bölüm 72, Genel Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 2001, sayfa 865-873
 3. Şükrü Dilege: Mezenter Damar Hastalıkları, Bölüm 75, Genel Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 2001, sayfa 883-894
 4. Şükrü Dilege: Kronik Venöz Yetersizlik. Bölüm 81, Genel Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 2001, sayfa 921-925
 5. Şükrü Dilege: Vena Kava İnferior Trombozu. Bölüm 82, Genel Cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 2001, sayfa 927-929
 6. Şükrü Dilege: Diyaliz amaçlı Arterio-Venöz fistüller, Bölüm 84, Genel Cerrahi İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 2001, sayfa 933-934
 7. Şükrü Dilege: Arteryel sistem hastalıkları. Genel Cerrahi, Editörler: Ünal Değerli, Yavuz Bozfakioğlu, İstanbul, 2002, sayfa 249-262
 8. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege:  Akciğer rezeksiyonları. Göğüs Cerrahisi, Editör Mustafa Yüksel -Göksel Kalaycı, İstanbul, 2001, sayfa: 133-143
 9. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege: Akciğer cerrahisi sonrası komplikasyonlar ve tedavisi, Göğüs Cerrahisi, Editör Mustafa Yüksel - Göksel Kalaycı, İstanbul, 2001 sayfa: 807-817
 10. Toker A, Dilege Ş. Toraks travmasında videotorakoskopinin yeri - Travma, Editörler: Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M. Istanbul medikal yayıncılık AŞ. 400-405, 2005

   

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR

 1. Mehmet Kurtoğlu, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Uğur Çevikbaş: Mide Nörinomu, Ulusal Cerrahi Dergisi 4(3):67-68,1988
 2. Tarık Terzioğlu, Serdar Tezelman, Faruk Alagöl, Şükrü Dilege, Orhan Şaşmaz: Multinodüler toksik guatrda cerrahi tedavi. Tıp Fak.Mecm.52:391-397,1989
 3. Tarık Terzioğlu, Serdar Tezelman, Orhan Şaşmaz, Şükrü Dilege, Refik Tanakol: Tek taraflı benign nodül nedeni ile yapılan ünilateral subtotal tiroidektomi sonrası tiroid fonksiyon testlerindeki değişikliklerin 61 vakada analizi. Tıp Fak.Mecm.53:27-32,1990
 4. Cemalettin Ertekin, Şükrü Dilege, Mehmet Kurtoğlu, Sema Genç, Uğur Çevikbaş: Splenektominin yara iyileşmesi üzerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 7(1):11-14,1991
 5. Yusuf Erçin Sönmez, Hamdi Koçer, Ahmet Nayır, Şükrü Dilege, Aydan Şirin: Hemodiyaliz programına alınan çocuklarda damar protezleri ile arteriyovenöz shunt oluşturulması. Pediatrik Cerrahi Dergisi  5:52-53,1991
 6. Yusuf Erçin Sönmez, Şükrü Dilege, Nejat Savcı, Sühendan Ekmekçioğlu, Osman Öztürk, Sevim Büyükdevrim: Değişik oranlarda pankreas rezeksiyonları yapılmış sıçanlarda Cyclosporin A’nın pankreas ekzokrin fonksiyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 8(2):87-92,1992   
 7. Yılmaz Başar, Selçuk Baktıroğlu, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç: Senkron Kolon Kanserleri. Kolon Rektum Hast Derg. 2:166-168,1992
 8. Murat Kayabalı, Metin Özgür, Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı, Selçuk Baktıroğlu, Mehmet Kurtoğlu: Ekstremite kurtarılmasında distal bypassların rolü. Damar Cerrahisi Dergisi  1:26-32,1992
 9. Murat Kayabalı, Metin Özgür, Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Mehmet Kurtoğlu, Selçuk Baktıroğlu, Yılmaz Başar: Periferik damar cerrahisinde sekonder girişimler. Damar Cerrahisi Dergisi 1:14-19,1992
 10. Şükrü Dilege, Murat Kayabalı, Fatih Ata Genç, Yılmaz Başar, Metin Özgür: Aterosklerotik tıkayıcı periferik damar hastalıklarında kolesterol profili.Damar Cerrahisi Dergisi 3:127-180,1993
 11. Mehmet Kurtoğlu, Şükrü Dilege, Metin Özgür, Fatih Ata Genç: Serebrovasküler hastalıklarda cerrahi yaklaşım (Karotis endarterektomileri): Damar Cerrahisi Dergisi 3:111-117,1993
 12. Şükrü Dilege, Ali Emre, Ferhunde Dizdaroğlu, Nejat Savcı, Koray Acarlı, Tuncay Altuğ, Sevim Büyükdevrim: Deneysel intrasplenik   hepatosit transplantasyonu. Ulusal Cerrahi Dergisi (9) 3:167-171,1993
 13. Fatih Ata Genç, Erdal Ercan, Levent Bilgiç, Şükrü Dilege, Murat Kayabalı: İntraperitoneal adhezyon oluşumunun engellenmesinde (r-tpa)’nın yeri.Ulusal Cerrahi Dergisi 10(1):26-30,1994
 14. Şükrü Dilege, Nazan Sağır, Mehmet Kurtoğlu, Fatih Ata Genç, Metin Özgür: Glomus Karotikum Tümörleri. Damar Cerrahi  Dergisi 3:74-78,1994
 15. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege: Video Torakoskopik Cerrahi. T Klin Tıp Bilimleri 14:145-150,1994
 16. Korhan Taviloğlu, Kayhan Günay, Ali Şahin, Şükrü Dilege, Cemalettin Ertekin: Kolda intraarteryel injeksiyon sonrası ortaya çıkan ve amputasyon ile sonuçlanan gangren ile ilgili bir olgu. Damar Cerrahisi  Dergisi 3:79-81,1994
 17. Metin Özgür, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Fikret Tanırgan, Göksel Kalaycı, Fatih Ata Genç, Mehmet Kurtoğlu, Selçuk Baktıroğlu, Yılmaz Başar: Küçük abdominal aort anevrizmaları ameliyat edilmeli mi? Damar Cerrahisi Dergisi 3:91-93,1994
 18. Şükrü Dilege, Selçuk Baktıroğlu, Yılmaz Başar, Fatih Ata Genç, Metin Özgür: Hemodiyaliz amaçlı arterio-venöz fistül uygulamaları içinde basilik ven transpozisyonu. Göğüs Kalp Damar Cer.Derg. 3:140-142,1995
 19. Yılmaz Başar, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Bülent Acunaş, İzzet Rozanes, Metin Özgür: Periferik arterlerde veya greft tıkanmalarında trombolitik tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 4:9-13,1995
 20. Korhan Taviloğlu, Kayhan Günay, Oktar Asoğlu, Şükrü Dilege, Mehmet Kurtoğlu: 10 yıllık periferik arteryel tıkanıklık olgularımızın analizi. Damar Cerrahisi Dergisi 4:17-21,1995
 21. Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Murat Kayabalı, Yılmaz Bilsel, Göksel Kalaycı, Metin Özgür:Aortoduodenal fistüller. Damar Cerrahisi Dergisi 4:103-107,1995
 22. Yılmaz Başar, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Metin Özgür: Kronik venöz yetersizlikte tedavinin planlanması.Damar Cerrahisi Dergisi,4:124-127,1995
 23. Alp Bozbora, Rıdvan Seven, Şükrü Dilege, Yeşim Erbil, Ahmet Dinççağ: Periferik parentaral beslenmede tromboflebit gelişimi.Damar Cerrahi Dergisi 4:82-84,1995
 24. Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Yılmaz Başar, Barbaros Tabak, Türker Bulut: Spontan nontravmatik clostridial enfeksiyon ve kolon karsinomu. Kolon Rektum Hast Derg 6:96-97,1996
 25. Şükrü Dilege, Koray Acarlı, Yılmaz Başar, Alpaslan Mayadağlı, Ali Emre: Primer pankreas lenfoması: İst.Tıp Fak.Mecmuası 59 (3):107-109,1996
 26. Zeki Kılıçaslan, Göksel Kalaycı, Dilek Yılmazbayhan, Şükrü Dilege, Levent Tabak, Orhan Arseven: Cerrahi olarak tedavi edilen bronş ca olgularında prognoz.Solunum 95(19):459-465,1994
 27. Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Orhan Şad, Mehmet Kurtoğlu, Metin Özgür: Semptomatik karotis stenoz+katlanmalarında eversiyon endarterektomisi+kısaltma girişimi. Damar Cerrahisi Dergisi 3:102-108,1996
 28. Şükrü Dilege, Yusuf Erçin Sönmez, Ahmet Nayır, Hamdi Koçer, Aydan Şirin, Sevinç Emre, Faik Tanman: The elbow arteriovenous fistulae for haemodyalisis in children.  Med Bull, 29 (1): 64-66, 1996
 29. Murat Kayabalı, Mehmet Kurtoğlu, Şükrü Dilege, Orhan Şad, Metin Özgür: Karotis endarterektomisi sırasında nörolojik morbiditeyi etkileyen faktörler. Damar Cerrahisi Dergisi 1:1-6,1997
 30. Şükrü Dilege, Orhan Şad, Murat Kayabalı, Recep Güloğlu, Metin Özgür: Laparoskopik girişimlerde büyük damar yaralanmaları. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 4:24-27,1997
 31. Habibe Erdeniz, Yılmaz Başar, Şükrü Dilege, Bülent Gürler, Göksel Kalaycı: Toraks cerrahisinde profilaktik olarak kullanılan seftriaksonun akciğer dokusu ve serumda miktar tayini.Ulusal Travma Dergisi 4(2):92-94,1998
 32. Şükrü Dilege, Arzu Poyanlı, Mehmet Kurtoğlu, Murat Kayabalı: Karotis endarterektomisi adaylarının belirlenmesinde preoperatif anjiyografi gerekli midir?:Damar Cerrahisi Dergisi 3:105-110,1999
 33. Şükrü Dilege: Alt ekstremite kronik venöz hastalıklarının sınıflandırılması: Fleboloji Derg. 1:39-43,1999
 34. Arzu Poyanlı, Şükrü Dilege, İnci Baltepe, Murat Kayabalı, İzzet Rozanes: Ekstrakraniyal karotis arter stenozunun tanısı:Spiral Bilgisayarlı anjiyografi ile ilk deneyimlerimiz: Damar Cerrahi Dergisi  1:21-27,2000
 35. Alper Toker, Şükrü Dilege, Korkut Bostancı, Göksel Kalaycı: Perioperative pneumoperitonium to prevent space and air leak after lobectomy operations. Turkish Respiratory Journal 1(1):9-11,2000
 36. Cemalettin Ertekin, Hakan Yanar, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu, Şükrü Dilege: Esophageal injuries. Turkish Journal of Trauma,71(1): 22-27,2001
 37. Şükrü Dilege:  İnfrainguinal greft enfeksiyonlarının tedavisinde güncel yaklaşımların değerlendirilmesi Damar Cerrahisi Dergisi   9(2): 52-   58,2001
 38. Zeki Kılıçaslan, Göksel Kalaycı, Dilek Yılmazbayhan, Halim İşsever, Turan Ece, Şükrü Dilege, Levent Tabak: Patolojik N2’li küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cerrahi sonuçlar ve prognostik faktörler.Toraks Dergisi 2(2):9-12, 2001
 39. Dilek Yılmazbayhan, Zeki Kılıçaslan, Şükrü Dilege, Turhan Ece, Halim İşsever, Göksel Kalaycı: Akciğer karsinomlarında lenf nodu büyüklüğü ile tutulum arasındaki ilişki (Histopatolojik çalışma).  Toraks Dergisi, 2(3): 30-34, 2001
 40. Şükrü Dilege: Klippel-Trenaunay Sendromu. Fleboloji Derg. 3(2):11-13, 2001
 41. Murat Aksoy, Şükrü Dilege, Kemal Ayalp, Fatih Ata Genç, Selçuk Baktıroğlu, Mehmet Kurtoğlu, Murat Kayabalı: Ekstremite kurtarılmasında poplitea-krural bypass’ların erken sonuçları. Damar Cerrahisi Dergisi, 1:7-11, 2002
 42. Mert Şentürk, Tülay Özkan, Kemal Atalan, Şükrü Dilege, Mehmet Tuğrul, Kamil Pembeci: Tek akciğer ventilasyonunda iki farklı FiO2 oranının oksijenlenme ve pulmoner şanta etkileri.  Türk Anest Rean Cem Mecmuası, 30:144-149, 2002
 43. Yusuf Bayrak, Alper Toker, Serhan Tanju, Sukru Dilege, Goksel Kalayci.                 Invasion of main pulmonary artery by lung cancer. An indication for cardiopulmonary by-pass.  Turkish Respiratory Journal 2005
 44. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju, Sedat Ziyade, Yusuf Bayrak, Dilek Yılmazbayhan. Sleeve Rezeksiyonlar: 77 Olguda Cerrahi Teknik  Deneyimler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2005
 45. Tanju S, Toker A, Ünal ES, Dilege S, Kalayci G, “Hydatid cyst in distal pulmonary artery: A case report”, Turkish respiratory Journal,  6(2), 102-104, (2005)

 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSUNDA KONUŞMACI

 1. Şükrü Dilege: Travmada resusitatif torakotomi. 1.Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 30-31 Ağustos 1999, Antalya  (5)
 2. Şükrü Dilege: Akut periferik damar iskemilerine yaklaşım. 1.Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 30-31 Ağustos 1999, Antalya (5)
 3. Şükrü Dilege: Kronik bacak iskemisinde diabetik hastaya yaklaşım. XI.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Mezuniyet sonrası kursu.19-23 Nisan 2002, Antalya   (5)

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Necmettin Sökücü, Dursun Buğra, Şükrü Dilege, Yılmaz Büyükuncu, Ali Akyüz: Elektif kolorektal cerrahide tek doz antibiyotik profilaksisi.  8.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi,24-28 Ekim 1989,Samsun  (0.45)
 2. Yusuf Erçin Sönmez, Edip Akpınar, Sühendan Ekmekçioğlu, Nejat Savcı, Şükrü Dilege: Cyclosporin kullanımı ile ortaya çıkan nefrotoksisiteye Aprotinin (Trasylol) ve prostoglandin E1’in etkisi. 5.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,1-4 Mayıs 1990,Antalya   (1.2)
 3. Yusuf Erçin Sönmez, Şükrü Dilege, Nejat Savcı, Osman Öztürk: Değişik oranlarda pankreas rezeksiyonları yapılmış sıçanlarda Cyclosporin A’nın pankreas ekzokrin fonksiyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 27-30 Mayıs 1990,İstanbul  
 4. Yusuf Erçin Sönmez, Erdal Ercan, Şükrü Dilege, Sühendan Ekmekçioğlu, Nejat Savcı: Cilt allogreftlerinde topikal uygulanan Cyclosporin A’ ve Ciprofloxacin antibiyoterapisinin greft sürvisine etkisi. 5.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1-4 Mayıs 1990,Antalya  (0.9)
 5. Yusuf Erçin Sönmez, Ahmet Nayır, Ersoy Çelik, Hamdi Koçer, Şükrü Dilege, Aydan Şirin, Sevinç Emre, Faik Tanman: Hemodiyaliz hastalarında “Angioaccess” amacı ile kullanılan PTFE greftlerde Seftazidim profilaksisi. 6.Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 1991,Antalya  (0.9)
 6. Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Selçuk Baktıroğlu, Fatih Ata Genç, Metin Özgür: Damar cerrahisinde tek doz seftriakson profilaksisi. 7.Türk Ankem Kongresi,22-27 Mayıs 1992,Antalya   (0.45)
 7. Fatih Ata Genç, Göksel Kalaycı, Yılmaz Başar, Aytolon Bozbora, Şükrü Dilege: Torakotomilerde Sefoksitin profilaksisi. 7.Türk Ankem Kongresi, 22-27 Mayıs 1992, Antalya   (0.45)
 8. Mehmet Kurtoğlu, Korhan Taviloğlu, Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege: Periferik Damar Yaralanmalarına yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 14-18 Mayıs 1992,  İstanbul    (0.6)
 9. Metin Özgür, Şükrü Dilege, Murat Kayabalı, Fatih Ata Fenç, Göksel Kalaycı: İnflamatuar Abdominal Aort Anevrizmaları. 6.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1992, Ürgüp-Nevşehir 
 10. Selçuk Baktıroğlu, Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Ümit Dereli, Göksel Kalaycı: Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistül uygulamaları (984 girişimin analizi). 6 Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 29  Ekim-1 kasım 1992, Ürgüp-Nevşehir  (0.6)
 11. Selçuk Baktıroğlu, Fatih Ata Genç, Mehmet Kurtoğlu, Yılmaz Başar, Şükrü Dilege: Diabetik ayakta tedavi prensipleri. 6. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1992, Ürgüp-Nevşehir   (0.45)
 12. Mehmet Kurtoğlu, Metin Özgür, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç: Karotis endarterektomileri. 6. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1992, Ürgüp-Nevşehir    (0.6)
 13. Selçuk Baktıroğlu, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Göksel Kalaycı: Hemodiyaliz amaçlı arterio-venöz fistül için yapay greft uygulanan hastalarda tek doz seftriakson profilaksisi. 8.Türk ANKEM Kongresi,22-28 Mayıs 1993, Antalya    (0.6)
 14. Murat Kayabalı, Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Metin Özgür: Diabetik hastalarda tibial bypass. 7. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 1994, İstanbul    (0.6)
 15. Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Bülent Acunaş, İzzet Rozanes: Periferik arterlerde trombolitik tedavi. 7.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi 15-18 Mayıs 1994, İstanbul 
 16. Mehmet Kurtoğlu, Şükrü Dilege, Metin Özgür, Fatih Ata Genç: Karotis endarterektomileri, 7.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi,15-18 Mayıs 1994, İstanbul   (0.6)
 17. Metin Özgür, Göksel Kalaycı, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Mehmet Kurtoğlu, Selçuk Baktıroğlu: Küçük abdominel aort arevrizmaları ameliyat edilmeli mi?. 7.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 1994, İstanbul
 18. Şükrü Dilege, Mehmet Kurtoğlu, Fatih Ata Genç, Metin Özgür:  Glomus karotikum tümörü. 7.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 1994, İstanbul
 19. Şükrü Dilege, Murat Kayabalı, Metin Özgür, Yılmaz Başar: Juxtarenal aortik oklüzyonun cerrahi tedavisi, 7.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 1994, İstanbul   (1.2)
 20. Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Yılmaz Başar, Göksel Kalaycı: Akciğer kist hidatik olgularında sefoksitin+albendazol kombinasyonunun yeri. 9.ANKEM Kongresi,1-5 Haziran 1994,Antalya   (0.6)
 21. Göksel Kalaycı, Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege: Akciğer tümör cerrahisinde bronşiyal ve arteryel sleeve rezeksiyonlar (9 olgu nedeni ile). XXII.TÜSAD Ulusal Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Nevşehir   (0.9)
 22. Zeki Kılıçaslan, Göksel Kalaycı, Dilek Yılmazbayhan, Turan Ece, Şükrü Dilege, Levent Tabak, Orhan Arseven: Cerrahi olarak tedavi edilen Bronş Ca vakalarında prognoz, XXII. TÜSAD Ulusal Kongresi , 18-21 Eylül 1994, Nevşehir      
 23. Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Murat Kayabalı, Göksel Kalaycı, Metin Özgür: Buerger hastalığında revaskülarizasyon. III.Ulusal Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi,23-27 Eylül 1994, Kuşadası   (0.45)
 24. Selçuk Baktıroğlu, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Göksel Kalaycı: Hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz uygulamalar içinde basilik ven serbestleştirilmesi. III.Ulusal Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1994, Kuşadası  
 25. Mehmet Kurtoğlu, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Metin Özgür: Karotis endarterektomi girişimi sonrası görülebilen geç stenoz major bir problem midir? VIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 20-23 Nisan 1996, İzmir (0.45)
 26. Murat Kayabalı, İzzet Rozanes, Bülent Acunaş, Şükrü Dilege, Selçuk Baktıroğlu, Metin Özgür: Diabetik hastalarda sup.femoral arter stenoz ve kısa segment tıkanmalarda PTA ile ayak bileği/kol inreksi arttırılabilir mi? VIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir   (0.6)
 27. Mehmet Kurtoğlu, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Metin Özgür: Karotis endarterektomi girişimi sonrasında perioperatif nörolojik morbiditeyi etkileyen faktörler. VIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir
 28. Metin Özgür, Mehmet Kurtoğlu, Murat Kayabalı, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı: İnfrarenal aort anevrizma onarımına retroperitoneal yaklaşım. VIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 20-23 Nisan 1996, İzmir  (0.45)
 29. Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Orhan Şad, Murat Kayabalı, Mehmet Kurtoğlu, Selçuk Baktıroğlu, Yılmaz Başar, Göksel Kalaycı, Metin Özgür: Abdominal aort girişimlerinde transperitoneal ve retroperitoneal yaklaşım. IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi,23-26 Nisan 1998,Belek-Antalya   (0.2)
 30. Göksel Kalaycı, Halil Alış, Şükrü Dilege, S İnanç, Harzem Özger, Dilek Yılmazbayhan: Akciğer metastazlarında metastazektomi sonuçlarımız. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi  20-24 Ekim 1998, Belek-Antalya   ( 0.9)
 31. Alper Toker, Şükrü Dilege, Mert Şentürk, Mehmet Tuğrul, Göksel Kalaycı: Trakea ve bronş rüptürleri:3 olgunun analizi. 5.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20-24 Ekim 1998,Belek-Antalya (0.9) 
 32. Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Murat Aksoy, Selçuk Baktıroğlu, Göksel Kalaycı: Hemodiyaliz amaçlı sentetik greft interpozisyonları. VI.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi,21-25 Ekim 2000,Antalya  (1.2)
 33. Selçuk Baktıroğlu, Şükrü Dilege, Yılmaz Başar, Fatih Ata Genç, Murat Aksoy: Kronik böbrek yetmezliğinde hemodiyaliz amaçlı eksternal juguler ven transpozisyonu+sentetik greft interpozisyonu. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi,21-25 Ekim 2000,Antalya   (0.45)
 34. Şükrü Dilege, Fügen Sipahi, Murat Kayabalı, Fatih Ata Genç, Selçuk Baktıroğlu, Göksel Kalaycı: Alt ekstremite distal bypass sonuçlarımız. . VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000, Antalya (1.2)
 35. Arzu Poyanlı, Şükrü Dilege, İnci Baltepe, Murat Kayabalı, İzzet Rozanes: Ekstrakranial arteriosklerotik karotis arter hastalığının üç boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiyografi (3B-BTA) ile değerlendirilmesi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000, Antalya 
 36. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Levent Tabak, Turan Ece: Sleeve lobektomi uygulanan hastalarda sonuçlar. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000, Antalya  (0.9) 
 37. Şükrü Dilege, Dilek Yılmazbayhan, Alper Toker, Zeki Kılıçaslan, Göksel Kalaycı: Toraks duvarı tutulumu gösteren akciğer kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları. . VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000, Antalya  (1.2)
 38. N.Aydemir, G.Okumuş, S.Öztürk, Ş.Dilege, D.Yılmazbayhan, L.Tabak: Ankilozan spondilit ve interstisyel akciğer hastalığı: Olgu sunumu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi 30Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir  (1.2)
 39. Selçuk Baktıroğlu, Murat Aksoy, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Yılmaz Başar:  Diyalize bağımlı kronik böbrek yetmezliği hastalarında üst ekstremite venöz hipertansiyonu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002,Antalya  (0.45)
 40. Murat Kayabalı, Murat Aksoy, Şükrü Dilege :  Semptomatik vertebral arter stenozlarında  vetebro-karotid  reimplantasyon.  XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002,Antalya  (0.9)
 41. Murat Kayabalı, Bülent Acunaş, Murat Aksoy, İzzet Rozanes, Şükrü Dilege : İnfrarenal abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft uygulamaları.  XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002,Antalya  (0.9)
 42. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Osman Eroğlu, Serhan Tanju, Yusuf Bayrak. Sleeve rezeksiyonlar: 40 olguda cerrahi teknik deneyimler. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi. 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 43. Şükrü Dilege, Yusuf Bayrak, Alper Toker, Serhan Tanju, Göksel Kalaycı. Metastatik akciğer tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi. 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 44. Göksel Kalaycı, Alper Toker, Şükrü Dilege, Yusuf Bayrak, Arzu Poyanlı, Serhan Tanju, Mert Şentürk. Trakeal stenozda cerrahi dışı terapötik yaklaşım: stent implantasyonu. Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi. 23-26 Nisan 2003, Antalya
 45. Alper Toker, Şükrü Dilege, Yusuf Bayrak, Serhan Tanju, Sedat Ziyade, Göksel Kalaycı. Akciğer kanser cerrahisi sonrası 1 yıllık mortalite. Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi. 23-26 Nisan 2003, Antalya .
 46. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju, Yusuf Bayrak, Dilek Yılmazbayhan. Mediastinal kitlelerde genişletilmiş rezeksiyonlar. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 17-20 Eylül 2003, Konya.
 47. Yusuf Bayrak, Alper Toker, Sedat Ziyade, Serhan Tanju, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı. Akciğer kanseri sebebiyle rezeksiyon planlanan  hastalarda ameliyat sonrası komplikasyonları tahmin etmede modifiye çıkma testinin yeri. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 17-20 Eylül 2003, Konya.
 48. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju, Sedat Ziyade. Primer akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon yapılan 620 olgunun analizi. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 17-20 Eylül 2003, Konya.
 49. Yusuf Bayrak, Sedat Ziyade, Serhan Tanju, Alper Toker, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı. Pulmoner metastazektomi deneyimimiz. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 17-20 Eylül 2003, Konya.
 50. Alper Toker, Osman Eroğlu, Sedat Ziyade, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı. Myasthenia Gravis hastalarında videotorakoskopik timektomi. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 17-20 Eylül 2003, Konya.
 51. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju, Sedat Ziyade, Bektaş Akpolat, Osman Eroğlu. Pulmoner metastazektomide genişletilmiş cerrahi. Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya .
 52. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju, Türkan Dübüş, Osman Eroğlu. Posterior mediastinoskopi deneyimimiz. Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya .
 53. Yusuf Bayrak, Sedat Ziyade, Alper Toker, Serhan Tanju, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı. Senkronize soliter organ metastazı yapmış akciğer kanserli hastalarda cerrahi sonuçlarımız. Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya.
 54. Alper Toker, Serhan Tanju, Osman Eroğlu, Sedat Ziyade, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı. Videotorakoskopinin güncel toraks cerrahisindeki yeri. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Antalya.
 55. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju, Sedat Ziyade, Dilek Yılmazbayhan. Sleeve rezeksiyonlar: 77 olguda cerrahi teknik deneyimler. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2005, Antalya.
 56. Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Alper Toker, Serhan Tanju. Torasik onkoloji cerrahisinde major intratorasik vasküler rekonstrüksiyonlar. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18-22 Mayıs 2005, Antalya.
 57. Serhan Tanju, Bektaş Akpolat, Evren Şentürk, Alper Toker, Şükrü Dilege, Nahit Çakar, Göksel Kalaycı. Ratlarda apneik oksijenizasyon süresinin uzatilmasında recruitment manevrasının yeri. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.
 58. Serhan Tanju, Bektaş Akpolat, Alper Toker, Şükrü Dilege, Dilek Yılmazbayhan, Adnan Aydıner, Göksel Kalaycı. İzole akciğer perfüzyonunda Paclitaxel ile Docetaxel’in akciğer fonksiyonları üzerine erken postperfüzyon etkileri. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.
 59. Sedat Ziyade, Yusuf Bayrak, Alper Toker, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı. Akciğer tümörü nedeniyle rezeksiyonu yapılan hastalarda oluşabilecek kardiyopulmoner komplikasyonların öngörüsü. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.

 

ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK 

 1. Damar Cerrahi Dergisi (Turkish Journal of Vascular Surgery) Yardımcı Editörü (10)

 

ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

 1. Fleboloji Dergisi
 2. Turkish Journal of Trauma &Emergency Surgery
 3. Ulusal Travma Dergisi

 

 

KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ

 1. Ekstrakranial Karotis ve Vertebral Arterlerin Anevrizmaları,Güncel Cerrahi Tedavi,Sabri Ergüney,Yusuf Çiçek (ed.),Avrupa Tıp Kitabevi,2001,sayfa 747-751
 2. Periferik arteryel ve bypass greft tıkanmalarında trombolitik tedavi,Güncel Cerrahi Tedavi,Sabri Ergüney,Yusuf Çiçek (ed.),Avrupa Tıp Kitabevi,2001,sayfa 805-813  
 3. Renovasküler Hipertansiyon,Güncel Cerrahi Tedavi,Sabri Ergüney,Yusuf Çiçek (ed.),Avrupa Tıp Kitapevi,2001,sayfa 817-820  

 

MAKALE ÖZETLERİ ÇEVİRİSİ

 1. Moneta G,Yeager R,Antonovic R,Hall L,Carter J,Cummings C,Porter J:Alt ekstremite arterlerinin değerlendirilmesinde Dupleks Mapping. J Vasc Surg 15:275-284,1992, Çeviri: Damar Cerrahi Dergisi 3:43-45,1994
 2. Shah D,Darling C,Chang B,et al:Kasıktan ayak bileğine yapılan uzun venöz bypass sağlıklı bir girişim midir?. J Vasc Surg 15:402-408,1992 Çeviri:Damar Cerrahi Dergisi 3:43-45,1994
 3. Gilbertson J,Wash D,Zwolak R,et al: İnsitu safen bypass’ların ameliyat sonrası değerlendirilmesinde anjiografi.anjioskopi ve Dupleks Scanning’in karşılaştırılması .  J Vasc Surg 15:121-129,1993 Çeviri: Damar Cerrahi Dergisi 3:43-45,1994