TEZ YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

 

1.      Buerger hastalığına (Tromboanjiitis Obliterans) bağlı alt ekstremite tıkanmalarında rekonstrüktif cerrahinin değeri
        Dr. Mirhan Tosun (İstanbul 2001)

 

2.      İnsan renal arter organ kültüründe in vitro anjiyoplasti sonrası gelişen restenozda BRDU ve p53’ün yeri.
        Dr. İsmail Okan (İstanbul 2002)     

 

3.      Son dönem akciğer hastalıklarında uygulanan akciğer transplantasyonu ve sonuçları.
        Dr. Erdal Taşçı (İstanbul 2001 {Danışman öğretim üyesi olarak})

 

4.      Primer akciğer kanserinde in-vitro Bromodeoksiüridin işaretleme indeksinin prognostik faktörler ve sağkalım ile ilişkisinin araştırılması.
        Dr. Bektaş Akpolat (İstanbul 2005)

 

5.      Küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde mediastinal evrelemede PET ve invazif diagnostik girişimlerin karşılaştırılması
        Dr.Osman Eroğlu (İstanbul 2005)

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 

TEORİK DERS ANLATIMI

1.       Toraks travmaları (5. sınıf)

2.       Akciğerin paraziter hastalıkları (5. sınıf)

3.       Torasik out-let sendromu (5. sınıf)

4.       Akciğerin diğer tümörleri (5. sınıf)

5.       Metastatik akciğer tümörlerinde cerrahi tedavi (5. sınıf)

6.       Konjenital akciğer hastalıkarı (3. sınıf)