Prof. Dr. Şükrü DİLEGE
Göğüs Cerrahisi


Şükrü Dilege

Akciğer

·         Akciğer kanseri ameliyatları

·         Karsinoid Tümör ameliyatları

·         Metastatik akciğer hastalıkları ameliyatları

·         Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik ameliyatları

·         Hacim küçültücü akciğer rezeksiyonları

·         Pnömotoraks sebebiyle büllektomi vs.

 Mediasten

 • Mediastinal kitle ameliyatları
 • Timektomi (Kapalı timektomi, Miyasthenia Gravis ameliyatı)
 • Tanısal girişimler

 Trakea

 • Nefes borusu ameliyatları
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Stent, yakma, nefes borusu genişletme

 Plevra

 • Akciğer zarı biyopsileri
 • Mezotelyoma ameliyatları
 • Medikal torakoskopi (Lokal anesteziyle akciğer zarı ve sıvı biyopsisi)

 Göğüs duvarı

 • Göğüs duvarı ameliyatları
 • Torasik Outlet Sendromu cerrahisi
 • Akciğer absesi ameliyatları
 • Göğüs çöküklüğü (kunduracı göğsü) ve çıkıklığı ameliyatları (Ravitch)

 Diyafram cerrahisi

 Kapalı el terlemesi ameliyatı (ETS)

 Akciğer zarı ameliyatları

 

Torakoskopik işlemler (Endoskopik ameliyatlar)

 • VATS Lobektomi, bilobektomi, wedge rezeksiyonlar
 • VATS Timektomi, mediastinal kitle rezeksiyonları
 • VATS plevra biyopsisi, plevrektomi/dekortikasyon, büllektomi
 • VATS lenf nodu biyopsileri, akciğer biyopsileri
 • VATS Diyafram plikasyonu, herni tamiri
 

 

Anasayfa | Hakkımda | Ameliyatlar | Randevu | İlgili Bağlantılar